LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

Projektíky

  | locale | locale.pdf | Lokalizace distribuce Slackware Linux.
  | lilo.png | lilo.tar.bz2 | Boot screen se vzorovou konfigurací pro bootmanager lilo.

Konfigurace linuksu

  | .bash_logout | .bashrc | .profile | .vimrc | .xinitrc | fstab | lilo.conf |

Moje howto

  | chmod | locale | mouse | samba | sound | tar | terminal | ucet |

Skripty

  | builder | cdrom+ | cdrom- | dvdrom+ | dvdrom- | floppy+ | floppy- |

Bonus

  | Manifest komunistické strany.pdf |
  Manifest komunistické strany je vhodné nastudovat hned po manuálových stránkách. Nebo raději před.

Podpořte nás

<div>
  <a href="http://www.linuks.wz.cz/"> 
  <img src="http://www.linuks.wz.cz/images/linuks_link.png" border="0"
       alt="LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana"
     title="LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana">
  </a>
</div>
Autor: Jindřich Plešinger