LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### ~/.bash_logout ###
# Logout definition.

clear;
Autor: Jindřich Plešinger