LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### ~/.profile ###
# My profile

###
# Source.

if [ -e /etc/bashrc ] ; then
  source /etc/bashrc
fi

if [ -e ~/.bashrc ] ; then
  source ~/.bashrc
fi

if [ -d ~/bin ] ; then
  PATH="~/bin:${PATH}"
fi

if [ -d ~/man ] ; then
  MANPATH="~/man:${MANPATH}"
fi

# if [ -d ~/info ] ; then
#   INFOPATH="~/info:${INFOPATH}"
# fi

###
# Locale.

# LOCALE=en_US
# KEYS=en.map.gz
# FONT=lat1-16.psfu.gz

LOCALE=cs_CZ
KEYS=cz-lat2.map.gz
FONT=lat2-16.psfu.gz

# export LANG=$LOCALE
# export LINGUAS=$LOCALE
#
# export LC_CTYPE=$LOCALE
# export LC_NUMERIC=$LOCALE
# export LC_TIME=$LOCALE
# export LC_COLLATE=$LOCALE
# export LC_MONETARY=$LOCALE
# export LC_MESSAGES=$LOCALE
# export LC_PAPER=$LOCALE
# export LC_NAME=$LOCALE
# export LC_ADDRESS=$LOCALE
# export LC_TELEPHONE=$LOCALE
# export LC_MEASUREMENT=$LOCALE
# export LC_IDENTIFICATION=$LOCALE
#
# export LC_ALL=$LOCALE
export LC_ALL=$LOCALE.ISO-8859-2
# export LC_ALL=$LOCALE-UTF8

# /usr/bin/loadkeys $KEYS
# /usr/bin/setfont $FONT

###
# System.

# setleds +num
Autor: Jindřich Plešinger