LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### chmod ###
#
# Mění nastavení práv souborů.
#

r ------- číst
w ------- psát
x ------- spustit

0 ------- nic
1 - x --- spustit
2 - w --- psát
3 - xw -- spustit a psát
4 - r --- číst
5 - xr -- spustit a číst
6 - rw -- číst a psát
7 - xrw - spustit a číst a psát

chmod 640 soubor - já můžu ------- číst a psát
------------------ skupina může -- číst
------------------ ostatní můžou - prd

chmod -R a+r
chmod -R a-x

find adresar -type f -print0 | xargs -0 chmod 644
find adresar -type d -print0 | xargs -0 chmod 755
Autor: Jindřich Plešinger