LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### samba ###
#
# Síťové spojení s M$ Windouws
#

findsmb ------ najde smb server

nastavení ---- /etc/samba/smb.conf
prohlídka ---- smbklient -U% -L alik
dopis -------- smbclient -M alik
mount -------- mountsmb //alik/adresar /mnt/samba
umount ------- umountsmb /mnt/samba
Autor: Jindřich Plešinger