LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### tar ###
#
# Pakovací program
#

-c -- vytvoření nového archivího souboru
-x -- extrakce souborů z archivního souboru
-t -- výpis obsahu archyvního souboru
-r -- přidaní souborů na konec archivního souboru
-u -- aktualizace souborů, které jsou novější než soubory v archivním souboru
-d -- porovnání souborů v archivním souboru se soubory v souborovém systému
-z -- použití gzip

-v -- tisk podrobné info o průběhu pakování a rozpakování
-k -- pro zachování existujících souborů při rozpakování, nebude přepsán.
-f -- pro specifikaci jména archivního souboru

Vytvoření tar
tar -cf jmeno.tar adresář -------- holé
tar -cvf jmeno.tar adresář ------- podá informace
tar -cvvf jmeno.tar adresář ------ podá podrobné informace
tar -cvzf jmeno.tar.gz adresář --- podá informace a zazipuje

Rozbalení tar
tar -xf jmeno.tar ------- holé
tar -xvf jmeno.tar ------ podá informace
tar -xvfz jmeno.tar.gz -- podá informace a odzipuje

Pakovací programy
gzip -- X -- gunzip
bzip2 - X -- bunzip
Autor: Jindřich Plešinger