LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### Terminal ###
#
# Připojení textového terminálu Qume na sériový port.
#

Pro přípojení terminálu na sériový port potřebujeme propojovací kabel se zapojením ... .

Do souboru

/etc/inttab

v sekci "Local serial lines" doplníme parametry nastavení pro program aggetty na hodnoty

s1:12345:respawn:/sbin/agetty -h -L 38400 ttyS0 vt100

Stejné komunikační rychlosti nastavíme i na terminálu.
Autor: Jindřich Plešinger