LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### učet ###
#
# Programy pro řízení účtu
#

/etc/passwd
/etc/shadow
/etc/group

vipw ----- otevře soubor /etc/passwd
vigr ----- otevře soubor /etc/group

adduser -- založí nový účet
passwd --- mění přístupové heslo
chsh ----- mění zaváděný sell
chfn ----- mění informace o uživateli

whoami --- vypíše kdo jsem
finger --- vypíše informace o připojených lidech na počítači
who ------ vypíše informace o připojených lidech na počítači
w -------- vypíše informace o připojených lidech na počítači

groups --- vypíše grupy do kterých patřím

mesg ----- vypíše jestli mám povolen příjem zpráv na terminál
talk ----- umožní rozhovor s uživateli
write ---- pošle zprávu uživateli
wall ----- pošle zprávu všem uživatelům
mail ----- poštovní program
pine ----- poštovní program - komfortní

Nalezení všech souborů patřící uživateli.
find / -user username

Zamezení přístupu => skript no-login
Autor: Jindřich Plešinger