LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

Linux Loader - boot screen (/etc/lilo.conf)

  bitmap = black.bmp
  bmp-table = 200p,30p;1,26,
  bmp-timer = 6,2;7,,4
  bmp-colors = 6,,0,15,,0

Linux Loader boot screen
Autor: Jindřich Plešinger