LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

#!/bin/sh
### ~/bin/cdrom+ ###
# Mount cdrom device.

HOME_DIR=~/
DEV_DIR=/dev/hdc
MNT_DIR=/mnt/cdrom

echo 'Go to home directory.'
cd $HOME_DIR ;

echo 'Home directory.'
ls ;

echo 'Start mount device.'
mount $DEV_DIR ;

echo 'Go to directory.'
cd $MNT_DIR ;

echo 'Device directory.'
ls ;

echo
Autor: Jindřich Plešinger