LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

#!/bin/sh
### ~/bin/dvdrom+ ###
# Mount dvdrom device.

HOME_DIR=~/
DEV_DIR=/dev/hdd
MNT_DIR=/mnt/dvdrom

echo 'Go to home directory.'
cd $HOME_DIR ;

echo 'Home directory.'
ls ;

echo 'Start mount device.'
mount $DEV_DIR ;

echo 'Go to directory.'
cd $MNT_DIR ;

echo 'Device directory.'
ls ;

echo
Autor: Jindřich Plešinger