LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

#!/bin/sh
### ~/bin/floppy- ###
# Umount flopyy device.

HOME_DIR=~/
DEV_DIR=/dev/hdc

echo 'Go to home directory.'
cd $HOME_DIR ;

echo 'Home directory.'
ls ;

echo 'Umount device.'
umount $DEV_DIR ;

echo
Autor: Jindřich Plešinger